Sociální rádce

  • Tato část webu je věnována informacím ze sociálně právní oblasti. Naleznete zde informace týkající se zejména dluhových otázek, ale i informace týkající se zodpovědného zadlužování, některé vzory návrhů atp.
  • Předložené informace Vám nabídnou pouze základní přehled, případně předloží nástin možných řešení situace. Pro konkrétní pomoc je pak vhodnější kontaktovat naše Terapeutické centrum nebo některou z poraden poskytujících pomoc v dluhových či sociálně-právních otázkách.