4.1. Je můj příjem dostačující

Jedna z velmi důležitých podmínek pro insolvenci je také dostačující příjem pro oddlužení. I když osoba splní všechny podmínky pro oddlužení, může výpočtem zjistit, že není schopen pokrýt minimální limit a to 30% všech nezajištěných pohledávek.

Než se vůbec zabývat výpočtem je třeba zjistit:

  • celkovou částku všech dluhů, do kterých se počítají úroky z prodlení, náklady na vymáhání pohledávky, soudní a exekuční řízení a další poplatky
  • zda je osoba ženatá/vdaná v novém formuláři už toto není, souhlas není potřeba   a kolik má případně dětí, či jaká je stanovená výše alimentů
  • dále kolik činí čistý měsíční výdělek

Pokud máte tyto všechny informace, zde je názorný příklad, jak si částku vypočítat.

-          Nutné je vědět, že nezabavitelná částka z čistého měsíčního příjmu dlužníka je 6.188,67 Kč

-          Další nezabavitelná částka na vyživovací osobu jako je manžel/ka, dítě je 1.547,47 Kč

-          Pokud dlužník platí alimenty, počítá se částka, která byla v této věci již stanovena soudem

-          Také se ze splátky oddlužení odečítá 900 Kč, která jde na náklady insolventního správce (1.089 Kč pokud je insolvenční správce plátce DPH)

-          Zbytek částky se po odečtení těchto částek vynásobí 60 (60 měsíců -5let) a zjistíte, kolik jste schopen na své dluhy v období 5 let zaplatit

 

Praktický příklad

Muž s měsíčním čistým příjmem 17.000 Kč, je ženatý, jedno dítě má ve společné domácnosti, na druhé je stanoveno výživné 1.500 Kč

17.000 – 6.188,67 Kč (dlužník)

                - 1.547,47Kč (manželka)

                - 1.547,47 Kč (dítě ve společné domácnosti)

               

=7.716,39 : 3=2.572,13 (7.716,39 – 2.572,13=5.144, 26 )

5.144,26 – 1.500 (dítě výživné) - 1.089 (poplatek insolvenčnímu správci) = 2.555,26 

2.555,26 Kč × 60 (5 let) =  153.315,6 Kč

 

Což znamená, že je dlužník za 5 let schopen zaplatit  153.315,6 Kč. A tato suma, která ve výpočtu vyšla, musí být vyšší než 30% všech nezajištěných pohledávek. Pokud částka vyšla vyšší než min.30%, dlužník splnil jednu ze zásadních podmínek pro povolení oddlužení.