4. Oddlužení

Osoba, která chce požádat o oddlužení, musí splňovat několik kritérií, bez kterých nelze oddlužení vůbec zahájit.

Těmito základními podmínkami jsou:

  • Dle insolvenčního zákona musí dlužník prokázat, že je v úpadku
  • Má minimálně u 2 a více věřitelů
  • Není schopen tyto závazky platit, což znamená

-          Již delší dobu neplní část závazků vůči svým věřitelům

-          Neplní je déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti

-          Již ani výkonem rozhodnutí není možné dosáhnout uspokojení některých pohledávek

Dále si musí dlužník uvědomit, že v následujících 5 letech měsíčními splátkami nebo jednorázově, například prodejem majetku, zaplatí min. 30 % dluhů svým nezajištěným věřitelům.

Osoby, které si o oddlužení žádat nemohou:

  • Nezaměstnaní, důchodci a lidé na mateřské dovolené (avšak pokud vlastní majetek vyšší hodnoty, dalo by se o jejich oddlužení v případě splnění dalších podmínek uvažovat nebo si zajistí osobu, která, pomocí Smlouvy o důchodu nebo Darovací smlouvy, bude splátky na oddlužení hradit za ně).