1.2. Zodpovědné zadlužování

 

Zadlužení není ničím příjemným.  Opravdu nepříjemným se pak stává v případě, kdy člověk nebo celá rodina ztrácí možnost svůj dluh zodpovědně splácet a dostává se tak do obtížných situací. Nezodpovědné zadlužení může vést ke vzniku předlužení, kdy není dlužník schopen dostát svým závazkům. Mezi příčiny předlužení patří hlavně nenadálá životní událost (ztráta zaměstnání, nemoc…) a tzv. špatná finanční gramotnost.  Dále pak lichva, závislost (např. na hracích automatech) nebo mediální a společenský tlak (např. že normální je mít několik platebních karet, normální je mít půjčky apod.)

Před samotným zadlužením je dobré položit si několik důležitých otázek, na které je třeba si odpovědět před tím, než dojde k podpisu smlouvy o půjčce.

 

Otázky, které je dobré před vzetím půjčky zvážit:

 

 1. 1.    Potřebuji skutečně danou věc (např. novou ledničku, nový typ telefonu, novou plazmovou televizi…..)?  Mohu si danou věc pořídit jiným způsobem než vzetím půjčky? Např.:
 • zaplatit z běžného rodinného rozpočtu
 • uhradit z rezerv, které mám vytvořeny na některém ze spořících produktů (účet, termínovaný vklad apod.)
 • uhradit z peněz, které mi může půjčit rodina nebo někdo blízký
 • uhradit z půjčky

*pokud už novou věc skutečně potřebuji, je vhodnější ji pořídit z takového zdroje, ze kterého v budoucnu neplynou velká rizika, např. neschopnost splácet půjčku peněžní společnosti.


 

 1. 2.    Promyslet na jakou věc je vhodné se zadlužit:
 • není vhodné se zadlužit na věc, jejíž životnost je kratší než doba splácení (pokud je to možné, je lépe vzít si věc, např. pračku, na co nejkratší dobu splátek). Delší doba splácení= vyšší riziko vzniku nenadálé situace se splácením. Může dojít také k situaci, kdy věc doslouží, Vy ji stále budete ještě splácet a budete si muset pořídit novou, rovněž na splátky.
 • není vhodné se zadlužovat např. na dovolenou, protože za pár příjemně strávených dnů, rodina po zbytek roku splácí dluh nebo se zadlužit kvůli zakoupení vánočních dárků


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. 3.    Mám dostatek finančních prostředků na splátky?
 • je dobré zvážit své příjmy a výdaje
 • napsat si své příjmy a výdaje – vést si tzv. plán hospodaření domácnosti. Plán si vést minimálně půl roku. Tato doba pomůže odhalit takové výdaje, které se v rozpočtu objevují  1x za určitou dobu (např. náklady na oblečení, platba za pojistku auta, drogerie a prací prostředky atp.)
 • je dobré do rozpočtu zahrnout rovnou výdaje na předpokládanou měsíční splátku za půjčku
 • nějaký čas si odkládat částku na předpokládanou splátku – cvičně, např. 3 měsíce si odkládat částku, která pak při vzetí půjčky může v případě, nečekaných problémů se splácením sloužit jako rezerva )

* Kromě současného dostatku peněz stojí určitě za zvážení i trvalost příjmu těchto peněz. Je rozdíl, zda mám příjem z pracovního poměru trvající 2 měsíce (kdy jsem stále ve zkušební době) nebo zda mám pracovní poměr na dobu delší nebo neurčitou.

   

 

Znalost rodinného rozpočtu – finanční produkty ošetřující rodinný rozpočet.

 • běžný účet – debetní karty
 • kontokorent ? nevím jak ošetřuje rodinný rozpočet – jedná se formu půjčky
 • úvěrové (kreditní) karty to samé jako u kontokorentu
 • spořící účty
 • terminované vklady
 • stavební spoření, Penzijní připojištění, investice
 • možná ještě životní pojištění

 

 1. 4.            Co mě může v průběhu splácení potkat?

Nepředvídatelné události:

 • nezaměstnanost
 • dlouhodobá pracovní neschopnost
 • úmrtí

 

Předvídatelné události:

 • narození dítěte
 • rozchod/rozvod s partnerem
 • odchod do důchodu
 • ručení
 • dědictví (buď příjmu celé dědictví i s dluhy, nebo mohu vše odmítnout)
 • SJM

*některé nepředvídatelné události (nezaměstnanost, pracovní neschopnost) je možné ošetřit např. sjednáním vhodné pojistky. Je dobré se před pojištěním seznámit (nechat si předložit listiny) s tím, na co všechno se pojistka vztahuje, jaké nemoci zahrnuje apod.


 

 1. 5.            Jaký finanční produkt si zvolím?
 • spotřebitelský úvěr – bezúčelové úvěry (např. na nedoplatek za plyn)
 • kreditní karta – měsíční režijní náklady
 • splátkový prodej – vybavení domácnosti (elektronika) – i u produktu, kde je 0% navýšení, patrně je u něho skrytá částka navíc a to například v ceně zboží
 • konsolidační úvěr – u toho úvěru se přeplatí více peněz a i splácení je delší
 • leasing (pronájem) – automobil, stroje – plátí se za pronájem věcí a po splacení má dotyčný předkupní právo

 

 • hypotéka – nemovitosti
 • Americká hypotéka – půjčené peníze se mohou využít na cokoliv, ale ručí se nemovitostí (mnohdy touto hypotékou lidé řeší své dluhy)
 • revolvingový úvěr- spočívá v tom, že při splacení je bez vypovězení znovu dlužníkovi automaticky poskytnut- obnovuje se

* je dobré přesně znát podmínky jednotlivých finančních produktů, před podpisem smlouvy si vzít listiny o daném produktu a podrobně se s ním seznámit.  Na internetové stránce:  www.sfinance.cz je možné porovnat parametry stejných produktů u jednotlivých bank a vybrat si tak např. levnější produkt.

* v případě splátkového prodeje nabízejí někteří prodejci např. elektroniku s 0% navýšením, které se však může (ale nemusí) projevit v jeho vyšší ceně. Je vhodné zjistit si např. na internetu nebo u jiných prodejců konkurenční ceny.


 

 1. 6.    Podle čeho si vyberu věřitele?
 • bankovní subjekty májí levnější úvěry než nebankovní a lépe se snimi vyjednává
 • drobní poskytovatelé bývají rizikovější
 • vhodný je výběr velkého známého věřitele, o kterém je možno získat dostatek informací
 • důležitá je profesionalita zprostředkovaného úvěru

*velké bankovní společnosti bývají serióznější a mohou mít levnější úvěry než nebankovní společnosti. Smlouvy některých nebankovních společností mohou být nastaveny vůči dlužníkovi velmi nekorektně.  Neposkytnutí půjčky bankou zpravidla neznamená  jen  to, že mi nechtějí  dát půjčku.  Znamená to také, že u mě existuje určité riziko, pro které bych se mohl dostat do dluhové pasti.


 

 1. 7.            Jaké informace potřebuji k zodpovědnému zadlužení a kde je najdu?
 • kolik jsem ochoten přeplatit, tedy výše úroku RPSN
 • jak dlouho chci splácet
 • výše měsíčních splátek
 • podmínky společnosti pro poskytnutí půjčky
 • podmínky společnosti pro zajištění půjčky

* RPSN je roční procentní sazba nákladů a toto číslo znamená, kolik v procentech za úvěr skutečně ročně zaplatím.  Toto číslo tedy neznamená jen úrok půjčených peněz, ale zahrnuje v sobě skryté další poplatky, o které je celkově úvěr vyšší. Skryté poplatky jsou: poplatky za uzavření smlouvy, poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, poplatky za převody peněžních prostředků, první navýšená splátka (ne zcela správně nazývaná akontace), pojištění schopnosti splácet apod.


 

 1. 8.            Smlouva (o úvěru)

Smlouva obecně

 • Dvojí typ smluv
 • Přeplacení úvěru
 • Délka splácení
 • Výše měsíčních splátek
 • Obchodní podmínky a sazebníky

    

Zajištění úvěru

 • Sankce
 • Ručitel ,  spoludlužník ( rozdíl mezi spoludlužníkem a ručitelem je  ten, že od spoludlužníka může chtít věřitel splácet peníze za dluh kdykoliv a u ručitele pouze tehdy, pokud původní dlužník svůj dluh nesplácí.) Ručitel se poté co zaplati za dlužníka může u dlužníka domáhat částky kterou za něj uhradil, ael spoludlužník ne – pouze do výše svého dílu.
 • Zástavní právo (movité a nemovité věci)
 • Směnka (biankosměnka) – již nemůže být součástí smluva jako forma zajištění
 • Srážky ze mzdy
 • Pojištění úvěru
 • Pojištění ve prospěch věřitele
 • Rozhodčí doložka – pouze na samostatném papíře, ne přímo ve smlouvě

 

Rozhodčí řízení

 • Mimosoudní vyrovnání sporu
 • Rozhodce vydává rozhodčí nález
 • Rozhodnutí má stejnou váhu jako rozhodnutí soudu
 • Jednoinstanční řízení
 • Je tedy exekučně vykonavatelné
 • Odměna rozhodce je smluvní
 • Rozhodce je osoba starší 18 let, občan ČR, bezúhonný
 • Rozhodčí doložky ve smlouvách

* kromě výše uvedených náležitostí smlouvy je dobré se před podpisem smlouvy seznámit s dalšími náležitostmi – viz leták o nekalých praktikách poskytovatelů.

 

Ještě pár tipů na závěr

Se zodpovědným zadlužováním souvisí též rozpočet domácnosti. V  ideální podobě bychom do rodinného rozpočtu měli zahrnout i výdaje na tzv. rezervu domácnosti pro nenadálé situace (koupě nového přístroje, ztráta zaměstnání…). Pokud je to možné, tak z každého příjmu bychom měli měsíčně odkládat 10% např. na spořící účet a tím vytvářet rezervu. Ideální rezerva domácnosti by měla být 3-5ti už spíš 6ti a to z důvodu toho, že je čím dál náročnější najít práci násobek příjmu domácnosti.