1.4.Spotřebitelský úvěr

Co je spotřebitelský úvěr:  jedná se o finanční produkt, kdy věřitel (banka, nebankovní společnost) zapůjčí spotřebiteli (dlužníkovi) určitý obnos peněz za úplatu ve formě úroků. Dlužník je tedy povinen věřiteli v dohodnutém termínu peníze, které jsou navýšeny o úrok, vrátit.

Spotřebitelský úvěr je jednorázový úvěr, je určen fyzickým osobám na financování běžných potřeb. Může se jednat např. o nákup spotřební elektroniky, koupi automobilu, rekonstrukci bytu, na nákup dovolené, zaplacení studia atp. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, může jej klient využít k libovolnému účelu.  Tím si nejsem jistá

Poskytování spotřebitelského úvěru je od 1.1.2011 upraveno zákonem o spotřebitelském úvěru, který vymezuje rozsah povinných informací, které musí spotřebitel znát před uzavřením smlouvy. Zákon se však nevztahuje na půjčky nebo úvěry poskytnuté pro pořízení bydlení, na leasingové smlouvy, které po uplynutí určité doby nestanoví právo nebo povinnost převodu vlastnického práva a na úvěry poskytnuté bez úroků. Zákon se dále nevztahuje na úvěry do 5000,-Kč a přesahující částku 1 880 000,-Kč.

Výhody a nevýhody spotřebitelského úvěru:  výhodou je okamžitá možnost pořízení věci nebo uhrazení nákladů bez  nutnosti dlouhodobě spořit. Mezi další výhody patří mnoho nabízených variant doby splácení a výše splátek, peníze lze použít na cokoliv. Nevýhodou úvěru mohou být neúměrně vysoké sankce od věřitele.

Kde a jak je možné úvěr získat: úvěry poskytují bankovní i nebankovní společnosti. U zájemce o úvěr je hodnocena jeho  tzv. bonita, tedy zkoumá se, zda výše poskytnutého úvěru odpovídá finanční situaci budoucího spotřebitele a zda je v jeho možnostech úvěr splatit.

Kdo může o úvěr žádat:  fyzická osobám (občan) ve věku od 18ti let. Občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, cizinec s povoleným trvalým pobytem na území ČR, občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem  v zahraničí.