1.3.Finanční gramotnost

Rodinný a osobní rozpočet

Sestavení rozpočtu pomáhá rozumně nakládat s penězi, uvědomit si za co utrácíme a kde by se daly popřípadě peníze ušetřit. Člověk tedy získává přehled  o svých výdajích a příjmech.

Také zjišťujeme, zda máme volné peníze, které by se dali spořit, investovat, aby tak dále vytvářely další příjmy.

Příjmy jsou tedy všechny peníze, které dostaneme. Příjmy mohou být plat#, mzda#, či příjmy z podnikání, nebo sociální dávky, úroky ze spoření. z nájmů, dary

Výdaje jsou peníze, které vydáváme, to znamená, že z našeho rozpočtu mizí. Výdajem může být například nájem za byt, jídlo, oblečení, dopravní prostředky a podobně.

Pro lepší orientaci ve svých příjmech a výdajích je dobré si vyhotovit tabulku, kde se zapíší všechny položky, jak z výdajů, tak příjmů. Ta slouží k tomu, že si mnohdy uvědomíme, zda naše výdaje nepřesahují příjmy, za co nejvíce utrácíme a v čem by se dalo ušetřit. Rozpočet může být vyrovnaný, přebytkový a schodkový.

Vyrovnaný rozpočet

Příjmy a výdaje jsou ve stejné výši. Všechny příjmy jedinec nebo rodina beze zbytku spotřebuje.

Přebytkový rozpočet

Tím se myslí, že za jedno období (tzn. 1 měsíc) v rozpočtu přebývají peníze. Záleží tedy na rozhodnutí jedince či rodiny, jak s takovými penězi naloží. Nabízí se že jedinec či rodina tyto peníze začnou ukládat na typy účtů, kde se jim peníze úročí.  To bych sem asi nepsala.

Schodkový rozpočet

Schodkový rozpočet znamená, že výdaje přesahují nad příjmy. Zde si je dobré podrobně rozepsat své příjmy a výdaje a zamyslet se, zdali není možné některé výdaje minimalizovat nebo naopak zvýšit příjmy.

 

Typy spoření

Pokud tedy rodině nebo jednotlivci přebývají peníze v  rozpočtu je dobré tyto peníze dále navyšovat. Mnoho lidí dělá tu chybu, že takovéto peníze nechává ležet jen tak, doma pod postelí nebo na takovém typu účtu, kde se peníze nehýbají a naopak se z nich strhávají další peníze za bankovní poplatky.

Proto je dobré si peníze ukládat na zvlášť založený účet. Jako jsou:spořící účty, terminované vklady, penzijní připojištění,  nedává smysl, stavební spoření, vkladní knížky. Všechno jsou to vhodné varianty, jak s přebytečnými financemi nakládat.

 

 • Spořicí účet nabízí rychlé a bezpečné uložení dočasně přebytečných financí. Kvalitní spořicí účet se pozná podle rozumného úročení a rychlé dostupnosti k uloženým prostředkům.
 • Termínované vklady nabízejí vyšší úročení výměnou za delší dobu vázanosti finančních prostředků. Jedná se o bankovní vklad na dobu určitou s předem stanovenou úrokovou sazbou.

Termínované vklady jsou určeny nejkonzervativnějším klientům vyžadujícím absolutní přehled a bezpečí. Zajímavé zhodnocení na termínovaných vkladech můžete najít u družstevních záložen, kde často převýší úrokovou nabídku bankovních domů.

 

 • Penzijní připojištění dává možnost finančního zabezpečení na důchodový věk. V důchodu pak není nutné se spoléhat výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v blízké budoucnosti čelit závažným problémům. Připojištěním získáte státní příspěvek.
 • Stavební spoření je vhodným spořicím produktem pro všechny, kteří mají na příštích 6 let jasno, že uspořené finance nebudou potřebovat. Je vhodné zvláště pro ty, kteří chtějí využívat následné úvěrové produkty stavebních spořitelen.
 • V České republice patří vkladní knížky k nejstarší formě spoření vůbec. Ale díky velké konkurenci na trhu spořících produktů postupně ustoupily do pozadí a v současné době se s nimi setkáte spíše výjimečně.


Druhy půjček

Jak již bylo zmínění v předešlých odstavcích, rodina či jedinec mají různý typ rozpočtů.  V předešlých řádcích se mluvilo o tom, jaké jsou možnosti zúročení peněz, které v rozpočtu přebývají.

Tato část se bude zabývat opačným problémem a to tím, že naopak peníze v rodinném rozpočtu chybí, to znamená, že výdaje jsou vyšší než příjmy nebo, že je rozpočet vyrovnaný a tím pádem nezbývají peníze na další nenadálé výdaje.

Existuje několik druhů půjček, které lidé mohou využít. Liší se převážně ve výhodnosti úroků, je tedy důležité si spočítat, kolik si půjčí peněz a kolik na úrocích přeplatí.

Půjčka je volbou pro člověka, kdy nemá možnosti hotovosti. Je si nutné, ale položit otázku zda si peníze musím půjčit, abych tak zachoval chod domácnosti, nebo zda si jen chci půjčit na věc, která po čase pro mne nebude mít takovou hodnotu.

Zde je výčet možností, jak si peníze půjčit.

 

 • Spotřebitelským úvěrem získáte finanční prostředky na cokoliv. Uvedením účelu úvěru získáte lepší úrok, neuvedením účelu zase rychlejší vyřízení. Nevím o tom, že když uvedu účel tak to něco ovlivní. Spíš bych napsala, že pokud se rozhodnu pro spotřebitelský úvěr pak je důležité jestli bude od banky nebo nebankovního subjektu a pak je důležité si pozorně pročíst smlouvu a její podmínky.

     Výhodaokamžité získání peněz, bez toho aniž bychom účel naší půjčky

     Nevýhoda: úroky tohoto druhy půjčky jsou velmi vysoké. Spotřebitelské úvěry se

         často stávají součástí nekalých praktik nebankovních subjektů.

 

Stavební spoření je vhodným spořicím produktem pro všechny, kteří mají na příštích 6 let jasno, že uspořené finance nebudou potřebovat. Je vhodné zvláště pro ty, kteří chtějí využívat následné úvěrové produkty stavebních spořitelen.

Výhoda: systematické dlouhodobé spoření za jistým účelem.

Nevýhoda: v dnešní době již není tento typ spoření výhodný z důvodů nízkých příspěvků od státu a také délkou spoření.

 

 • Kontokorentní úvěr je úvěrový prostředek zřizovaný k běžnému bankovnímu účtu. Banka/záložna vám takto umožní „jít do mínusu“, jakmile nemáte na účtu vlastní finanční prostředky.

Výhody: Pokud se člověk dostane do nenadálé životní situace, například v zahraničí se stane dopravní nehoda a já musím zaplatit  opravu.

Nevýhody: Za každý den, kdy jste v záporném zůstatku, platíte úrok.

 

 •  Nerozumím souvislosti této věty s textem před a za ní. To bych napsala někam na konec..za výčet finančních produktů…..Kreditní karty se od karet debetních liší ve způsobu čerpání finančních prostředků. Zatímco debetní kartou můžete čerpat až do výše svého zůstatku na účtu (či do výše kontokorentu), kreditní kartou čerpáte výhradně na úvěr. Kreditní karta není vázána na běžný účet, ale na samostatný úvěrový účet.Zpravidla má bezúročné období,a el jakmile to uplyne pak se dluh úročí a to nemalým úrokem. A to může být pro člověka s nejasným přehledem o svých financích rizikem pro zadlužení.
 • Hypoteční úvěr je dlouhodobý účelový úvěr zajištěný nemovitostí pomocí zástavního práva, které se bance k této nemovitosti zřídí.
 • Leasing je jednou z forem financování nákupu. Slouží k pořízení movitého i nemovitého majetku. Nejedná se však o úvěr, ale jeho podstatou je nájem pořizované věci. Předmět leasingové smlouvy je po celou dobu jejího trvání majetkem leasingové společnosti. Po uplynutí doby nájmu má nájemník předkupní právo na pronajímaný majetek.
 • Konsolidační úvěr je spojením několika půjček do jedné. Výhodný pouze u osob, které splácí své závazky včas.
 • Revolvingový úvěr je úvěr s možností obnovování. Z hlediska čerpání úvěru funguje podobně jako kontokorent, na rozdíl od něho je ovšem účelový a nezávislý na konkrétním běžném účtu. Pokud zákazník splatí část dlužné částky, může si opět - za předpokladu dodržení podmínek úvěrové smlouvy – půjčit do původní smluvené výše.

 

 

Důležité termíny:

Inkaso – peníze se strhávají z účtu, částka není pevně stanovena (nejčastěji jsou to platby za energii…)

Trvalý příkaz – peníze se strhávají z účtu, ale částka je pevně stanovena

Pojištění úvěru- každý úvěr se dá v současné době pojistit. Znamená to, že po dobu, kdy dlužník není schopen úvěr splácet, pojišťovna  zasílá peníze a dlužníkovi a ten je splácím věřiteli, aniž by to musel zpětně vracet  nejsou ujednocené osoby – 1.os./3.os.

Ručitel – je člověk, který zaručuje, že v případě nesplácení osobou, která si půjčku vzala, ji bude splácet on. Výhodou je, že právo je na jeho straně. Všechny peníze pak musí dlužník ručiteli podle zákona vrátit zpět

Spoludlužník – ručí společně do stejné výše, nemusí tedy dluh splácet na půl, pokud jeden ze spoludlužníků svůj závazek neplní a celý dluh tak splatí jen jeden z nich, může ale pouze do výše svého podílu.Spoludlužník je nevýhodnější pozice oproti ručiteli..