1.1.Nekalé praktiky poskytovatelů půjček.

 

Pokud se rozhodujete vzít si půjčku, možná pro Vás budou zajímavé informace týkající se těch, kdo Vám peníze půjčují. Kromě seriózních společností existují i společnosti, které pro svůj zisk používají nečisté praktiky. Níže se můžete dočíst, na co si dát pozor.

Kromě tzv. seriózních poskytovatelů (např. známé banky apod.) existují i poskytovatelé (společnosti), kteří půjčují peníze lidem, kteří by jinde půjčku nedostali. V tomto případě se však často nejedná o milosrdenství nebo sociální cítění, ale o dobře promyšlený obchod, ze kterého má firma zisk.

Většinou se jedná o tyto společnosti:

 

  • Společnosti využívající chudoby nebo horší finanční situace  lidí ( ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní apod.) Tyto společnosti půjčují peníze promyšleně s tím, že prakticky ví, že lidé mít na splátky nebudou. Poskytnou např. úvěr na částku 10 000,- Kč, a protože dlužník nestačí splácet, je částka vymáhána exekučně např. částkou 500,-Kč měsíčně. Touto částkou se ale splácejí pouze úroky z prodlení, takže celková dlužná částka 10 000,-Kč se nesnižuje.
  • Společnosti nabízející zprostředkování – např. zprostředkují půjčku 10 000,-Kč za poplatek za zprostředkování např. 5000,-Kč. Žadatel však nakonec půjčku ani nedostane.
  • Společnosti nabízející oddlužení – tyto firmy nabízejí pomoc při podání žádosti o oddlužení v rámci insolvenčního řízení. Za poplatek 10-15 tisíc Kč zpracují návrhy každému, tedy i těm, kteří nemohou být oddluženi
  • Společnosti využívající majetku lidí - jedná se o společnosti, které si nechají např. pod záminkou pomoci při řešení dluhu na sebe přepsat majetek dlužníka za určitou sjednanou cenu. Na základě smlouvy mu pak majetek zpátky mohou odprodat za odhadní cenu. Dalším typem společnosti jsou firmy, které poskytují peníze oproti nějaké zástavě. Většinou si k tomu zvolí takovou věc v domácnosti dlužníka, která se následně dobře prodává, má mnohem větší cenu než půjčená částka nebo na které dlužníkovi velmi záleží.

Společnosti používající nekalé praktiky mají pro dlužníka nevýhodně postavené smlouvy, které obsahují tyto skutečnosti:

 

  • zavádějící názvy smluv (např. pod záminkou smlouvy o půjčce je předložen návrh smlouvy o půjčce)
  • předložené smlouvy obsahují skryté poplatky nebo ne zcela pochopitelná ustanovení (pasáže)
  •     Tímto si nejsem tak úplně jistá, spíš si člověk půjčí 150.000,- a dostane menší částku protože si věřitel něco odečte za zprostředkování nebo jako první splátku.  Odstoupení je ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů.smlouva obsahuje mnoho sankčních poplatků (několik různých pokut, zveřejnění osobních údajů pro účely vymáhání)
  • smlouvy obsahují např. v závěrečných ustanoveních zcela zásadní informace (např. o neodvolatelném právu poskytovatele půjčku neposkytnout bez udání důvodu apod.)
  • už neobsahují, musí být sjednána samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní; jinak je neplatná ujednání o případném řešení sporu tzv. rozhodčí doložkou. Rozhodčí řízení je mimosoudní řízení, jehož závěr má však stejnou váhu jako rozhodnutí soudu a je např. exekučně vymahatelné. .To je sice pravda, ale taky to musí být osoba zapsaná v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti, což už má jakousi váhu. S ohledem na to, že některé společnosti uvádějí ve smlouvách přímo jména rozhodců, je možné mít podezření na to, že tento rozhodce nebude ve sporu nestranný. Společnosti také uvádějí místo jmen rozhodců jména rozhodčích společností, které však např. tvoří jeden rozhodce. Není až tak nebezpečné když bude v rozhodčí doložce uvedeno, že spor bude rozhodovat Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Na svých stránkách i uvádí jaké by měla být doporučená znění rozhodčích doložek do smluv.

Kromě nekalých praktik poskytovatelé také využívají psychologických triků, jako je seriózní vystupování, dojem, že „v ničem není problém, vždy se domluvíte“. V případě poskytnutí půjčky „do domu“ jsou to triky pro získání důvěry a sympatie – např. chválí věci, na evidentně bydlícím záleží (květiny, obrazy, psa….), hovoří jen o výhodách půjčky a jiné nepříjemné body přejdou nebo před podpisem zakryjí rukou, odvedou pozornost apod.  

Všechny tyto praktiky jsou většinou projevem dobře promyšleného obchodu.