2. Psychiatrické léčebny

PL Kroměříž

Oddělení 10B

Na oddělení probíhá strukturovaný terapeutický program pro patologické hráče.

Otevřené psychiatrické oddělení pro muže a ženy ve věku 17 až 65 let, zaměřené na farmako - i psychoterapeutickou léčbu depresivních poruch, úzkostných poruch, reaktivních psychických poruch, poruch příjmu potravy (při BMI větším než 15).

Kontakt: 

573 314 233

E-mail: moznyp@plkm.cz 

www.plkm.cz

PL Brno Černovice*

Oddělelí VI. - stanice 19:

probíhá zde koedukovaná protialkoholní, protitoxikomanická a léčba patologického hráčství.

Kontakt:

Tel. ústředna: 548 123 111

Tel. stanice 19: 548 123 319

www.plbrno.cz

PL Praha Bohnice*

5 AT Muži - Pavilon 35

Režimové oddělení následné péče pro nemocné trpící závislostí na návykových látkách, včetně závislosti na hracích automatech.

Kontakty:

284 016 111

http://www.plbohnice.cz/o_lecebne/organizace_lecebny/primariaty_a_stanice/primariat5/cz

PL Havlíčkův Brod*

Na primariátu 1 probíhá léčba návykových nemocí. Přijímáni jsou pacienty z celé ČR, ženy i muže starší 18 let, závislé na návykových látkách (alkohol, léky, heroin, pervitin atd.) a patologické hráče.

Kontakt:
569 478 170, 569 478 302      
Centrální příjem léčebny: 569 478 497, 604 915 938      

http://www.plhb.cz/content/primariat-1-detox-lecba-zavislosti 

PL Červený Dvůr*

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr je zařízení specializované na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství.

Kontakt:
380 739 131      

E-mail: informace@cervenydvur.cz

http://cervenydvur.cz/?page_id=3

PL v Bílé Vodě*

Oddělení III.

Terapeutická komunita smíšených závislostí - „Fenix“ – je pro všechny, kteří se chtějí léčit z drogové závislosti včetně alkoholu a gamblingu.

Kontakt:

584 414 160      

E-mail: kontakt@olu.cz

www.pl.bila.voda.jesenicko.com

PL Nechanice*

LNN (Léčebna návykových nemocí) poskytuje dobrovolnou odvykací léčbu pro muže i ženy závislé na psychoaktivních látkách i léčbu nelátkových závislostí (patologické hráčství). Nabízí střednědobou léčbu v trvání 14-16 týdnů.  

Kontakt:

495 800 951

http://www.fnhk.cz/psych/soucasti-kliniky/oddeleni/lnn

PL Jemnice*

Léčba je určena pro ženy a muže od 15 let s diagnózou škodlivého užívání nebo závislosti na alkoholu, drogách a pro hazardní hráče. Léčba je dobrovolná a trvá 6 nebo 12 týdnů a probíhá formou komunitní režimové terapie.

Kontakt:

568 450 790, 568 451 602

E-mail: pateb@pateb.cz

http://www.pateb.cz/

PL Kosmonosy*

Oddělení se specializuje na střednědobou až dlouhodobou léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství. 

Oddělení je vnitřně členěno na část příjmovou, které je v  léčebném  propojení s hlavní částí oddělení,  která pracuje  na principech terapeutické komunity a  nabízí ubytování spíše hotelového typu. 

Kontakt:

326 715 911, 326 715 912, 326 715 913

http://www.plkosmonosy.cz/s7v.html

PL Horní Beřkovice*

Léčba návykových nemocí:

REŽIM PRO ZÁVISLOSTI MUŽI (oddělení 7A) a REŽIM PRO ZÁVISLOSTI ŽENY (oddělení 7B)

Oddělení se specializují na léčbu lidí, kteří se dostali do těžkostí či problémů v důsledku užívání návykových látek (alkohol, drogy) nebo hraní automatů (či jiného návykového chování). 

Kontakt

Příjem pro závislosti (oddělení 2): 416 808 258

Režim pro závislosti muži (oddělení 7A): 416 808 113

Režim pro závislosti ženy (oddělení 7B): 416 808 237

http://www.plhberkovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=14#odd_2

PL Dobřany*

Primariát V - Oddělení 24

Jedná se o mužské otevřené oddělení. Základními principy léčby jsou psychoterapie a režim. Probíhá zde mj. i léčba patologického hráčství (společně s léčbou alkoholové závislosti). Doporučená délka léčby je zhruba 6 týdnů a klient by měl  v léčbě pokračovat dál a to ambulantní formou.

Kontakt:

377 813 281

http://www.pldobrany.cz/primariat-v-odd-1-24-25.html

PL Jihlava*

Oddělení 8A

Je otevřené koedukované režimové oddělení zaměřené na léčbu závislostí. Je určeno pro motivované pacienty závislé na alkoholu, drogách, návykových lécích, patologické hráče, workholiky (eventuelně i pro jiné měně časté závislosti).

Kontakt:

567 552 268

E-mail: ambulance8a@pnj.cz

http://www.pnj.cz/oddeleni-8a/

Šternberk

Oddělení 21A a 21B

Primariát je organizačně rozčleněný na oddělení mužské (odd. 21 A) a oddělení ženské (odd. 21 B). Obě tato oddělení jsou otevřené. Probíhá zde léčba závislosti na alkoholových a nealkoholových drogách a léčba patologického hráčství

Kontakt:

Oddělení 21A: 585 085 213

Oddělení 21B: 585 085 214

www.lecbazavislosti.cz

PL Opava*

Oddělení D - stanice 16

Přijímací oddělení pro muže a ženy, s uzavřeným režimem s 3 měsíčním psychoterapeutickým programem cíleným k nealkoholovým závislostem a závislosti na hře.

Kontakt:

553 695 147 (pouze v pracovní době od 6.00 do 14.30 hod).

www.plopava.cz

 

 

* v zařízení probíhá léčba i jiných závislostí