Jak probíhá spolupráce s psychologem

K sezení s pracovníkem je nutné se předem telefonicky nebo osobně domluvit. Setkání probíhá nerušeně v konzultační místnosti. Psychoterapie, kterou naši pracovníci nabízí, je léčebná činnost, při níž pracovník využívá svých dovedností k tomu, aby u klienta došlo k žádoucí změně směrem k uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích či sociálnímu začlenění. Pracovník se snaží dojít s klientem k předem definovanému cíli klienta. Dovednosti terapeuta se týkají vedení rozhovoru, vytvoření a udržování podpůrného vztahu a používání technik (např. rozmanité postupy, jako je práce s domácími úkoly, přehrání situace aj.)

Setkání trvá 50 minut (v případě práce s párem nebo rodinou může být tento čas prodloužen až na 90 minut).

První setkání je více poradensky zaměřeno. V úvodu se navzájem seznámíme. Dále si budeme povídat o důvodech, s čím a proč do centra přicházíte. Budeme vydefinovávat, jaké jsou Vaše očekávání a představy o spolupráci. Seznámíme Vás s pravidly našeho zařízení a s poskytovanými službami. Budeme se věnovat Vašim otázkám a obavám.

Pokud se domluvíme na další spolupráci, dohodneme se, jak často a kdy se budeme setkávat. Po několika setkáních obvykle společně vyhodnocujeme, zda budeme pokračovat ve spolupráci, co Vám vyhovuje a co ne.

Délka spolupráce je ryze individuální, s někým dokážeme dojít k cíli za 4 setkání, s někým za 12 setkání, s někým spolupracujeme i rok. Vždy záleží na náročnosti cíle, motivovanosti k jeho dosažení a na přirozeném tempu klienta. Můžeme zaručit, že pokud dokážete docházet pravidelně jednou týdně minimálně po dobu 3 měsíců na setkání s psychologem nebo odborným poradcem v sociální oblasti, budete se cítit lépe, a Vaše situace se začne měnit k pozitivnímu.

 

  • Tým Terapeutického centra v Olomouckém kraji

 

Vedoucí centra/psycholog: Mgr. Lukáš Franc

Terapeutka: Mgr. Radmila Šubrtová

Pracovnice pro síťování a koordinaci prevence gamblingu: Bc. Veronika Častulíková

Odborná poradkyně v sociální oblasti: Denisa Ciklová, DiS.

 Psycholožka: Mgr. Lucie Svobodová