2.1. Jsem hráč?

Před sebou máte 20 otázek. Na tyto otázky odpovídejte prosím pouze ANO nebo NE, volte dle toho, zda je Vaše pravdivá odpověď bližší jedné z uvedených možností. Po zaškrtnutí všech odpovědí zvolte VYHODNOTIT.

Tento dotazník považujte za orientační, což znamená, že na jeho základě nelze s definitivní platností stanovit, že jste hazardní hráč. Měl by Vám pomoct zorientovat se sám v sobě. V tom, jak to aktuálně máte, případně Vám může pomoct při zvažování a rozhodování se pro další kroky, jako je například konzultace s odborníkem. Ten Vás může ve Vašem podezření na hráčství podpořit nebo ho naopak vyvrátit a nabídnout Vám jiné srozumitelnější alternativy Vašeho chování.

1. Ztrácel jste často kvůli hře čas?

2. Učinila hra váš život doma nešťastný?

3. Poškodila hra vaši pověst?

4. Cítil jste po hře výčitky svědomí?

5. Hrál jste někdy proto, abyste získal peníze, jimiž byste zaplatil dluhy nebo vyřešil finanční těžkosti?

6. Změnilo hraní vaši ctižádost a výkonnost?

7. Když jste prohrál, měl jste pocit, že se musíte co nejdříve vrátit a vyhrát, co jste prohrál?

8. Když jste vyhrál, měl jste silnou touhu se ke hře vrátit a vyhrát ještě víc?

9. Hrál jste často tak dlouho, dokud jste neprohrál poslední peníze?

10. Půjčil jste si někdy proto, abyste financoval hru?

11. Prodal jste někdy něco, abyste financoval hru?

12. Nechtělo se vám používat peníze ze hry pro normální účely?

13. Způsobila hra to, že jste se nestaral o prospěch rodiny?

14. Hrál jste někdy déle, než jste měl původně v úmyslu?

15. Hrál jste někdy, abyste unikl trápení a starostem?

16. Spáchal jste někdy, nebo jste někdy uvažoval o spáchání nezákonného činu, abyste financoval hru?

17. Působí vám hra potíže se spaním?

18. Vedly hádky, nespokojenost nebo zklamání k tomu, že se objevila touha hrát?

19. Když se na vás usmálo štěstí, cítil jste touhu to oslavit pár hodinami hry?

20. Uvažoval jste někdy o sebezničení v důsledku hry?


Odpověděl/a jste kladně na 7 a více otázek. Podle asociace Gamblers Anonymous většina patologických hráčů odpoví na 7 a více otázek kladně. Bylo by dobré vyhledat odbornou pomoc. Proto neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Naše služby jsou anonymní a bezplatné.
Odpověděl/a jste kladně na méně než 7 otázek. Podle asociace Gamblers Anonymous většina patologických hráčů odpoví na 7 a více otázek kladně. Přesto se u Vás v budoucnu může problém patologického hráčství objevit. Proto neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Naše služby jsou anonymní a bezplatné.
Nový dotazník