4. Prevence před hraním - opakování již nabytých znalostí a dovedností

 

K tomu, aby dosáhnutá změna byla dlouhodobá, je potřeba věnovat dostatek pozornosti jednotlivým krokům, přes které jste se dostali až sem. Mluvíme o prevenci před tím, jak se nedostat opět na začátek své cesty, neboli o prevenci hraní.

Obecně můžeme o prevenci mluvit na třech úrovních:

Úroveň myšlení - do které zařazujeme odstranění nebezpečných fantazií o velké výhře, přehrávání si úspěšných her, což zbytečně posiluje myšlenky ke hře. Proto byste tyto představy měli podrobit reálné kritice, která vychází z Vaší vlastní zkušenosti. Tzn. úplné odstranění nereálných očekávání od hry, předvídání a včasné rozpoznání nebezpečí, vyhnutí nebo čelení mu. Mějte na paměti důsledky Vašeho chování.

Rozum má ve své režii pocity a díky tomu Vás může ochránit před následnými nepříjemnými citovými rozpoloženími. Mezi ně patří sebelítost, sebepodceňování, pýcha, hněv, přehnaná ctižádost, netrpělivost.

Úroveň pocitů a emocí - mezi často zmiňované pocity, které vedou k návratu ke hře, jsou uváděny samota, smutek, hněv, úzkost, vyčerpání, nuda, ale také radost. Způsobů, jak přeladit na jinou vlnu, je víc - tělesná aktivita, relaxace, smysl pro humor resp. smích, výše zmiňovaný rozum na prozkoumání toho, zda jsou Vaše pocity přiměřené situaci, seznam aktivit v případě, že by Vás popadla nuda. Pro rozšíření Vaší tolerance vůči zklamání si pěstujte trpělivost.

Úroveň chování - zde bychom mohli zařadit takové aktivity, které jsou neslučitelné s hrou a to výlet, práci na zahradě, relaxaci atd. U mnoha lidí, kteří přestanou hrát, se může dostavit neklid, napětí. Netrvají však dlouho a Vy můžete objevovat i přes tyto pocity pozitivní stránky nehraní. Výborným lékem na odstranění spousty nemocí je rovnováha mezi prací a povinnostmi a mezi odpočinkem a zálibami současně. Je nezbytné, abyste dodržovali pravidla jako nenošení větší finanční hotovosti, zasílání peněz na účet, vyhýbání se místům, kde se hraje.

 

Aby Vaše změna byla dlouhodobá, je dobré uvědomit si, co byste již prakticky měli vědět:

  • Měli byste disponovat dovednostmi identifikovat, předvídat a vyhnout se rizikovým situacím anebo je zvládnout.
  • Pokud by mělo dojít k uklouznutí, měli byste být vybaven dovednostmi a strategiemi, které Vám zabrání v tom, aby se uklouznutí plně rozvinulo do "stálého hraní".
  • Měli byste mít pocit, že nad věcmi máte plnou kontrolu a že je můžete změnit.

Určitě byste se měli zaměřit na cíle, které se týkají celkové změny Vašeho životního stylu:

  • Poznat své zdroje stresu,
  • Poznat a změnit nezdravé vzorce zvyků,
  • Objevit pozitivní aktivity a začít se jim věnovat,
  • Naučit se efektivnější time management (díru, která vznikla po zanechání hraní/sázení, byste měli něčím vyplnit),
  • Dospět do vyrovnaného a umírněného životního stylu.

 

 Použitá literatura:

 Nešpor, K.: Už jsem prohrál dost, 2006