3.1. Kruh změny a práce s motivací

Na úvod bychom Vám chtěli předem ozřejmit, že zde využíváme odborné terminologie, abychom Vám mohli plně vysvětlit jednotlivé fáze. Snažíme se ji eliminovat na minimum.

V tomto bodě je přínosné zmínit se o tzv. kruhu změny, který v sobě zahrnuje jednotlivé fáze hraní. Toto pomyslné kolo naznačuje, že každý hráč se posouvá a přechází do dalšího stadia. Optimistické na tomto modelu je právě to, že svým kruhovým rázem umožňuje změnu a nabízí možnost opět se dostat do chtěného stadia. Jde o těchto šest fází, vedle kterých je uvedena jejich charakteristika:

Projděte si následující fáze a zkuste zachytit, ve které fázi se právě nacházíte. Fáze jsou seřazeny chronologicky. Na konci kapitoly přikládáme pár pomocných otázek.

Fáze před zvažováním - období předtím, než si člověk připustí či uvědomí, že potřebuje změnu. Abyste se mohli posunout dál, je nutné dozvědět se co nejvíce informací (např. o hráčství/sázení, o Vás samotných, což je možné zjistit, když budete vnímat odezvy okolí, reakce Vašeho těla - toho, jak se cítíte, zda jste spokojeni s Vaším aktuálním stavem, jak se na celou věc díváte "střízlivým" pohledem). Je velmi významné, abyste věřili, že změna je možná, že jí lze dosáhnout, pokud se tak rozhodnete. 

Uvažování o změně - analýza rizik a zisků - uvědomění si hráčství, vážné přemýšlení o změně a zvažování pro a proti tohoto chování. Poznat přínosy a rizika je podstatným krokem k tomu, abyste mohli postoupit k další úrovni. Nicméně je možné, že v této fázi setrváte a to se často stává právě tehdy, když člověk nepřekoná svoji nerozhodnost. Naskýtá se hamletovská otázka: setrvat v této fázi či pokračovat dál? Otázka je logická a je na místě, pro Vás je však důležité nezůstat u ní a jít k tomu, co potřebujete, chcete. Při Vaší úvaze můžete využít tento formulář.

Vypracování plánu a příprava na akci (rozhodnutí) - závazek k plánu změny v blízké budoucnosti. Pro upřesnění je nutno říct, že tato příprava zatím probíhá na úrovni myšlenky, probíhá v hlavě.

Např. plán jednoho dne by mohl vypadat následovně: "(Jsem rozhodnutý, že odteď nebudu hrát/sázet). Ráno se vzbudím a to v dostatečném předstihu tak, abych to stíhal(a) do práce a nebyl(a) z toho zbytečně ve stresu. V peněžence si nechám jenom minimum peněz, které utratím na cestu autobusem a na oběd. Do práce půjdu tak, abych se dle možností vyhnul(a) hernám a všem stezkám, o kterých vím, že by mě tam mohly zavést. Když mě během pracovního dne napadne, že bych šel (šla) hrát/sázet, okamžitě zavolám manželce/manželovi nebo dobrému kamarádovi, o kterých vím, že mi to rozmluví. Z práce půjdu domů s tím, že budu pamatovat na to, abych šel "bezpečnou" trasou. Večer se odměním za další podařený den (např. uvařím dobrou večeři) a udělám si čas pro sebe i pro svoji rodinu a řeknu jim o tom, jaký jsem měl(a) den, co se mi dnes povedlo či nepovedlo. Den ukončím kvalitním spánkem."

Akce - práce na změnách chování, ať již v důsledku vlastního úsilí nebo (i) díky pomoci jiných. Plán, který jste si předem vypracovali, nyní provedete do akční podoby. Když se na této cestě vyskytne úskalí, opět na něm můžete aktivně pracovat. Z předchozí fáze byste měli mít vypracován postup, dle kterého nyní můžete postupovat, a proto byste na tuto překážku měli být dobře připraveni. Pamatujte přitom na to, že stresové situace ve Vás můžou opět vyvolat myšlenky na hraní/sázení. Proto v případě, že jste se nad touto složitou situací předem nezamýšleli, je dobré dopřát si na tuto akci čas a promyslet si svůj krok anebo se s někým poradit. 

Udržení - spojení změn chování do individuálního životního stylu; důležité je aktivní udržení si této změny jako něčeho definitivního. V této fázi je mj. důležité předvídání překážek, prevence návratu k hraní/sázení.

Relaps - návrat k nemoci, která již byla vyléčená nebo zmizely její příznaky. V tomto kontextu mluvíme o uklouznutí, které však neznamená úplné selhání, ale dává příležitost poučit se, najít příčiny, proč se tak stalo a Vy jste uklouzli. V případě, že spolupracujete s odborníkem, je důležité udržet si s ním kontakt a nepoddávat se chvilkové nepohodě, která se v důsledku toho může dostavit. V opačném případě je potřeba uvědomit si, co ve Vás spustilo myšlenku na hraní (např. herna, setkání s kamarádem, peníze, které jste měli u sebe atd.) a příště se těmto faktorům vyhnout (např. tím, že příště u sebe nebudete mít velký obnos peněz). Více informací také naleznete v sekci Vysoce rizikové situace.

 

Ve kterém stádiu se nacházíte Vy? Jste teprve na začátku a máte pocit, že hraní pro Vás není potíž, že ho máte pod kontrolou a ještě stále Vás baví, i když Vaši blízcí se Vás ptají, jestli se s Vámi něco neděje? Nebo jste již rozhodnuti pro změnu a hledáte návod, jak to udělat? A nebo jste už sami zkoušeli přestat hrát několikrát? Zamyslete se a určete si, v jakém stádiu jste nyní a kam chcete dojít.

 

 

Seznam literatury:

www.motivacnirozhovory.cz