3.6 Stres, myšlenky, volný čas

Stres je běžná reakce organismu, která se objevuje jako reakce na podněty.  Je to reakce na nebezpečí nebo na mimořádnou událost. Prožívání stresu je nezbytné, pokud se potřebujeme vypořádat s hrozbou. Častá reakce je boj nebo útěk.

Bohužel tyto reakce nejsou příliš užitečné v situacích, se kterými se běžně setkáváme. Mnoho hrozeb je psychologických a nemůžeme s nimi bojovat fyzicky anebo utéct.

Dlouhotrvající stres může být chápán a prožíván jako úzkost.

Nejčastější projevy stresu jsou:

1)      Tělesná reakce - bušení srdce, pocit chladu, strach, pocení, pocit na zvracení, zrudnutí, pocit horka, napětí, neklid.

2)      Kognitivní reakce - reakce myšlenek, katastrofické scénáře.

3)      Behaviorální reakce - akce jednotlivce, to, co v dané situaci uděláme.

Během prožívaného stresu si však všechny tyto tři složky neuvědomujeme.


Hráči/čky často berou jako strategii zvládání stresu hraní. Toto chování jim přinese krátkodobou a okamžitou úlevu od potíží nebo strachu, které prožívají. Úleva od pocitů stresu a úzkosti je velmi rychlá, proto je pravděpodobné, že se to bude opakovat.

 

Zvládání stresu

Většina lidí zažívá stres téměř neustále. Důležité je se naučit takové techniky zvládání stresu, které nejsou rizikové.

Důležité je si uvědomit, co ve stresu cítím, tj.

1. co se ve mně děje, co cítím

2. co se mi honí hlavou, na co myslím

3. co udělám.

Často zjistíte, že projevům stresu předchází myšlenky. Ty je někdy těžké identifikovat, protože jsou automatické a problesknou Vám velmi rychle hlavou. Lze je však zachytit.

Při bližším přezkoumání myšlenky zjistíte, že tyto myšlenky jsou negativní svou podstatou, všeobecně nepříjemné a plné chyb. Mezi tyto chyby např. patří (přehánění - sklon vidět věci extrémně), falešné předpoklady, černé myšlenky, zevšeobecňování apod.


Důležité je tyto negativní automatické myšlenky přeformulovat na myšlenky pozitivní. Pokud jste zachytili negativní myšlenku, položte si tyto otázky: Proč uvažuji tímto způsobem? Do jaké míry je to pravda? Co by se stalo, kdybych myslel/a nebo jednal/a jinak?

Díky svým odpovědím můžete přeformulovat negativní myšlenku do myšlenky pozitivní.

Důležitá je ve stresu i práce s tělem. Zkuste si zavřít oči a soustřeďte se na svůj nádech a výdech. Uvědomte si, kde jste, jak se cítíte a myslete na svůj nádech a výdech. Můžete si opakovat nějaký pozitivní výrok o sobě. Přemýšlejte o pokroku, který jste udělali navzdory všem potížím, a jakou radost budete mít, když tentokrát uspějete.

Myšlenky

Důležité také je (pokud se Vám podaří uvědomit si, jak se v dané situaci cítíte) si uvědomit, co se Vám honí hlavou, jaké myšlenky Vám v tu chvíli hlavou běží.

Často si uvědomíte, že pokud se ocitnete ve vysoce rizikové situaci, začnete se nějak cítit. To je velmi důležité si uvědomit. Zároveň se Vám začnou objevovat myšlenky, které tento nepříjemný pocit ještě zesilují. Dochází často k prohlubování nepříjemného pocitu a myšlenek na hru.  Myšlenky jsou hodně nutkavé a vtíravé. Důležité je tento kruh zastavit.

Nabízíme možnost využít metodu SEMAFOR. Pokud se ocitnete v této situaci, zastavte se, soustřeďte se na to, kde a s kým jste. Jak se cítíte a co se Vám honí hlavou. Začněte přehodnocovat tyto vtíravé myšlenky v myšlenky pozitivní. Pracujte s motivací k abstinenci, oddalujte myšlenky na hru. Poté se rozhodněte, co uděláte.

Volný čas

Volný čas je častým rizikem pro to jít hrát. Důležité je pracovat se svým volným časem efektivně. Plánovat, jak ho využijete pasivně i aktivně. Důležité je si rozvrhnout časový harmonogram tak, abyste si v pracovním dnu na sebe volný čas našli. Důležité je mít den z hlediska energie vyvážený. To znamená netrávit celý den v práci, ani netrávit celý den doma v posteli. Najděte vyváženou hranici mezi tím, kdy budete v práci, kdy budete trávit čas s rodinou a kdy budete mít čas pro sebe. Čas pro sebe je důležitý z hlediska odpočinku a načerpání nové energie. Pokud však volný čas efektivně nevyužíváte, může se stát zdrojem rizika pro hraní.

Pokud se již dlouho nevěnujete žádným koníčkům, zavzpomínejte na to, co Vás dříve bavilo a naplňovalo. A vraťte se k tomu.

 

 

Použitá literatura:

Wanigaratne, S., Wallace, W., Pullin, J., Keaney, F., Farmer, R. (1998). Prevence relapsu pro závislá chování. UK v Praze. Sdružení SCAN.