3.4 Sebemonitorování

Sebemonitorování je důležitá a podstatná fáze, kterou byste neměli podcenit. Můžete využít nejrůznější formu - psaní deníků, lístečků, tabulek.

Pro lepší přehlednost doplňujeme konkrétní možnost:

Test hazardního hráčství

Jedná se o jeden záznamový list ve velikosti  A4, kde naleznete devět sloupců s názvy: DATUM, DEN, CHUŤ A/N, UDÁLOST, EMOCE/POCIT, ZPRACOVÁNÍ, HRA A/N, OBNOS, OBTÍŽE. 

Použití pro klienty/tky, kteří mají problém s hrou viz zde. Přikládáme pro inspiraci předvyplněný test zde . 

Administrace:

DATUM- první datum vepište ten den, kdy budete tabulku vyplňovat.

DEN- zde je předepsáno všech 30 dní. Pro lepší přehlednost si doplňte zda jde o po, út, st, čt, pá, so, ne.

CHUŤ  A/N-  Zaznamenáváte, zda se v daném dni objevila chuť jít hrát. A- v případě Ano, N- v případě, že ne. Dále lze sledovat (kolikrát za den), čas (v kolik hodin, v kterou denní či noční dobu).

UDÁLOST- Důležitou informací je, v jaké situaci/při jaké události se chuť objevila (např. "přišel jsem unavený z práce, po hádce s manželkou, nudil jsem se, povedlo se mi uzavřít obchod").

EMOCE/POCIT- Kontakt s vlastními emocemi je obtížný, ale zkuste si uvědomit, jak jste se v dané situaci cítili?  Zapisováním soustředíte  pozornost na prožívání a uvědomování si emocí (např. smutek, radost, beznaděj…).

ZPRACOVÁNÍ – Co jste udělali proto, abyste nešli hrát? Např. "šel jsem ven se psem", "umyl jsem nádobí", "pustil jsem si hudbu", "zavolal jsem kamarádce" atd. Učíte se odložení rozhodnutí jít hrát, nepodlehnout impulzu, naučit se situaci chuti nebo příležitostí zvládnout jinak.

HRANÍ A/N-  Zde zaznamenáváte/potvrzujete, že jste abstinovali nebo hráli. Pokud abstinenci porušíte, pak zapíšete ve shodě s realitou A (ano), pokud vydržíte, chuť zvládnete, příležitost nevyužijete, pak zapíše N (ne).

OBNOS- Zde v případě kladné odpovědi hraní zapíšete množství financí.

OBTÍŽE- Zde popíšete případné potíže jak psychické, tak fyzické.

Díky tomuto sebemonitoringu si můžete lépe uvědomit, kdy máte myšlenky a chuť jít hrát.

Můžete si vytvářet tzv. mapy, které zaznamenávají popis průběhu minulých návratů k hazardu („Co se stalo předtím, než jsem šel do herny?, „Co byl hlavní důvod, pro který jsem šel sázet?“, „Jaké byly moje vnitřní myšlenky, emoce, které spustily chuť zahrát si/sázet?“, „Které vnější okolnosti spustily myšlenku na hraní/sázení?“).

Tyto postupy by měly u Vás vést ke zvýšení Vašeho vhledu do aktuální situace a následně k uvědomění a ke změně.

 

Použitá literatura:

Wanigaratne, S., Wallace, W., Pullin, J., Keaney, F., Farmer, R. (1998). Prevence relapsu pro závislá chování. UK v Praze. Sdružení SCAN.

Nešpor, K.: Jak překonat hazard, 2011.

Nešpor, K.: Návykové chování a závislost, 2007.

Nešpor, K.: Už jsem prohrál dost, 2003  http://www.kapitula.sk/files/usr019/patol.hracstvo__ako_prestat_fajcit.pdf.