1.1. Výhody/nevýhody svépomoci

Rizika

  • Někteří lidé nepreferují psanou formu, raději si o svém problému promluví s lidmi osobně na svépomocné skupině.
  • Osoba navštěvující skupinu může nabýt dojmu, že skupina má charakter léčby jako je například léčba ambulantní, pokud je charakter problému hlubší, skupina nemusí být tím nevhodnějším řešením, v prvopočátku (to platí i pro tento web, ne vždy rady ostatních mohou být těmi nejvhodnějšími právě pro Vás).
  • Někdy se může stát, že téma ve skupině /na webu, může být pro hráče tendence (v našem případě mažeme všechny příspěvky, které by tak ohrožovali serióznost debaty na diskusním fóru).

Pozitiva

  • Ve společnosti celkově ještě stále panuje nedůvěřivost vůči psychoterapii či psychiatrii, v tomto případě mohou být svépomocné skupiny/web pro některé osoby vhodným kompromisem.
  • Svépomocné skupiny/web jsou prostorem, kde se člověk setkává s osobami, které mají stejný či podobný problém. Člověk zjistí, že není sám ve svém problému, může se o něm bez jakýchkoli předsudků či odsouzení ze strany ostatním členů skupiny/webu, bavit.
  • Pozitivní také je to, že svépomocné skupiny/web je zdarma (ve velké většině případů).
  • Zaručena je anonymita.
  • Nejen, že člověk na skupinách/webu pomoc nachází, ale sám ji i ostatním dává.
  • Osoby na skupině/webu získají pocit pevného bodu, že někam patří, jsou něčeho součástí (tento pocit je možná více výrazný u svépomocných skupin, než ve webovém prostředí, i tak však někdo může tento pocit získat na internetovém diskusním fóru).