1. Jak si mohu pomoci sám - svépomoc

Svépomoc je druh vzájemné pomoci laiků mezi sebou, bez asistence, bez pomoci či vedení odborníků, které spojuje stejný problém (alkoholismus, hazardní hraní, návykové látky, poruchy příjmu potravy apod.).

Svépomoc je realizována například prostřednictvím svépomocných skupin. V případě tohoto webu se osoby, jenž spojuje podobný problém, mohou setkávat v diskusním fóru, kde se s ostatními mohou podělit o svou životní zkušenost. Hazardní hráči se mohou svěřit s jejich životním příběhem, rodinní příslušníci nebo osoby jinak hazardním hráčů blízké se mohou podělit o to, jaké to bylo žít s osobou, která hraje.

Lidé ze svépomocných skupin se setkávají v pravidelných intervalech, na kterých se předem domluví, počet osob je individuální, ideální počet je kolem 20 osob ve skupině. Co se týče internetového prostředí, není v tomto případě limitující co do počtu osob.

Heslem členů těchto skupin je, že právě oni sami ví, co jejich problém pro ně v jejich životě znamenal a stále znamená, jakými úskalími si museli projít, co vše kvůli hraní obětovali.

Reálný příběh osoby, která si prošla takovouto těžkou životní situací je pro některé osoby daleko přínosnější než odborně-technické rady odborníků, kteří jsou v mnoha případech pouze nositelé teorie. To neznamená, že lidé ze svépomocných skupin odborníky pohrdají, a totéž platí naopak. Zkušenost, kterou lidé získají na svépomocných skupinách, naopak doplní odborný parametr léčby a to tím, že do něj vnese životní zkušenost[1].