What's new?

Vzhledem k tomu, že jste se pěkně rozepsali, rozhodli jsme se, že pro lepší přehlednost Vaše příspěvky shrneme. Otázka pomoci a toho, co mi pomáhá, je pro Vás zřejmě dosti důležitá, což je zároveň celkem pochopitelné. Zároveň bychom chtěli tento prostor využít i jako možnost pro upozornění na nové téma.

V březnu jsme Vás vyzvali, abyste se s ostatními potažmo s námi podělili o své prohry i výhry, které s hazardem máte. Tehdy jsme však měli na mysli vaši osobní prohry a výhry, ačkoliv jste neváhali a otevřeně mluvili i o těch automatových.

V první řadě bychom Vám rádi poděkovali, že se s námi podílíte na výrobě zážitků, které jsou výjimečné zejména svou upřímností. Při pozorném přečtení Vašich příspěvků jsme si všimli, že některým z Vás se osvědčilo kontrolované hraní a některým naopak absolutní „půst“ od jakéhokoliv hazardu. Neméně zajímavé bylo také slyšet názory těch, kteří sdíleli či sdílejí se svými blízkými tyto jejich životní strasti. Dle nich se osvědčily pravidla a jasně stanovené hranice – a to jak v případě blízkých, tak v případě (bývalých) příznivců hazardu. Byly tady i příspěvky, ve kterých jste si nevěděli poradit a ptali se, co dále? Právě v těchto případech jste si mohli přečíst zajímavé inspirace. Pozitivně zněly dobré zkušenosti s vizí do budoucna, které mohou posloužit někomu, kdo je nyní na začátku svého kruhu zatím nerealizovaných myšlenek.

Abychom si nenalhávali, pořád je množství nezodpovězených otázek a nejistot, na které neexistuje žádná jednoznačná odpověď. Sdílení je však minimum, které v takové situaci můžete udělat. I když Vám to nemusí dát naprostou jistotu, alespoň vězte, že svůj pocit můžete zakotvit na pomyslný papír, kterým náš web určitě je.

Jelikož je začátek prázdnin a my máme za sebou již celé půlletí, chtěli bychom symbolicky udělat průlom i v tématu, se kterým se budete v nadcházejících měsících potkávat. Nejaktuálnější téma zní: „Tak už dost…“ Tímto Vás oficiálně zveme na jeho otevření v sekci Diskuse.

Zároveň Vás chceme poprosit, abyste se nenechali odradit upozorněním: „Web je pořád ve výstavbě“ a informovat Vás o tom, že web se bude dodělávat po prázdninách. Tímto se Vám omlouváme. Část Pro blízké hráčů a Praktické informace je kompletní, ostatní sekce jsou otevřené, nicméně jim to neubírá na jejich hodnověrnosti, a proto z nich můžete čerpat potřebné informace.

Přejeme Vám hezké letní dny.

 

Za pracovníky z Olomouce i z Brna

Františka Chovancová