Ve Zlíně otevíráme novou Ambulanci adiktologie

Ve Zlíně jsme nově od srpna otevřeli novou ambulanci adiktologie, které se zaměřuje na práci s uživateli nealkoholových látek a jejich blízkými, dále pak na práci s hazardními hráči a jejich blízkými.

V ambulanci s klienty pracuje, jak psycholog, tak sociální pracovník.

Služba je anonymní a bezplatná. Kontakt na ambulanci najdete zde