Tisková zpráva 2014

V úterý 22.4. 2014 v Olomouci proběhla tisková konference, jejíž tématem bylo zhodnotit stav patologického hráčství ve městě Olomouci a byla představena metodika práce s patologickými hráči a jejich blízkými. Více informací zde