poslání a principy služby

Poslání

Poskytovat dlouhodobě udržitelné profesionální adiktologické služby pro hazardní hráče a jejich blízké reflektující potřeby klientů, odborné veřejnosti a společnosti na území města Brna a celého Jihomoravského kraje.

Cíle

 • Mapovat problematiku hazardního hráčství v Brně a Jihomoravském kraji
 • Vytvoření metodického materiálu programu pro hazardní hráče a jejich blízké
 • Poskytovat profesionální ambulantní služby hazardním hráčům a jejich blízkým
 • Testovat možnosti aplikace nekonvenčních principů práce s cílovou skupinou
 • V zájmu cílové skupiny podněcovat spolupráci napříč poskytovateli sociálních služeb v Brně a JMK


Cílová skupina

 • Hráči, hazardní hráči (hraní automatů, kurzovní a jiné sázení a další hazardní hry)
 • Lidé s kombinovanými obtížemi a diagnózami (hazardní hra spojená například s užíváním návykových látek (alkohol, nelegální drogy) nebo psychiatrickými diagnózami)
 • Lidé s jiným závislostním chováním (např. hrání online her, nakupování, internet)
 • Osoby blízké výše vyjmenovaných skupin klientů


Principy služby

 • Odbornost, efektivita

Klademe důraz na kvalitu pracovníků, kteří se neustále vzdělávají ve svém oboru. Zajímáme se o aktuální vývoj oboru jak v ČR, tak v zahraničí. Pravidelně reflektujeme a vyhodnocujeme naší práci při intervizích a supervizích. Sdílíme své zkušenosti s kolegy v oboru.

 • Transparentnost

Chceme svým klientům zveřejňovat to, jak o celé problematice přemýšlíme a jak pracujeme. Je pro nás důležité, aby klienti věděli, co se děje v procesu spolupráce a našem vzájemném vztahu.

 • Dostupnost

Z důvodu dostupnosti poskytujeme služby bezplatně a anonymně. Zároveň vycházíme klientům vstříc časovou flexibilitou a dalšími možnostmi komunikace (e-mail, chat, skype, telefon, možnost konzultace v prostředí jiného zařízení).

 • Bezpečí, vstřícnost, přátelskost

Při poskytování  služeb je pro nás důležitý individuální akceptující přístup ke každému klientovi. Pracovník i klient se společně domlouvají na jasně daných právech a povinnostech, které vedou k bezpečí a kvalitě vzájemné spolupráce.  Tato pravidla mohou být v průběhu spolupráce vzájemně upřesňována.